1

INFORMACE PRO RODIČE PŘED ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

Termíny zápisů pro ukrajinské děti

1

INFORMACE PRO RODIČE PŘED ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápisový lístek

Zde si mohou rodiče stáhnout (po stažení možné rovnou psát)

zápisový lístek,  žádost o přijetí ,  žádost o odklad,

nebo žádost o předčasné přijetí   a  sami vyplnit:

 

Zápisový lístek

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

 

Žádost o odklad

 

Předčasné přijetí 

Informace k zápisu do 1.tříd 2022

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2022/2023:

Počet 1.tříd ve školním roce 2022 - 2023

Sportovní 1.třída ve školním roce 2022 - 2023

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

2

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Informace o zápisu do prvních tříd:

Základní škola Roudnice nad Labem

Jungmannova 660

 

ZÁPIS

 

do 1. tříd roudnických škol

pro školní rok 2023/24 se koná

 

ve dnech 11. – 12.dubna 2023

 

v úterý 11. dubna 2023 od 13,00 do 17,00 hod.

ve středu  12. dubna 2022 od 13,00 do 15,30 hod.

na těchto školách a uvedených adresách: 

Základní škola  Jungmannova:

– Jungmannova 660, tel. 416 837 317

Krabčická 505, tel. 416 841 115 – odloučené pracoviště

 

Zápis bude prováděn podle zájmu rodičů. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu či obce, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017

 

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30.6.2024.

K této žádosti bylo nutné dodat vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

 

Je nutné přinést:

rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (případně dítěte)

 

 

Základní škola Roudnice n.L., Jungmannova

nabízí v prvních třídách vyučování anglického jazyka  

a možnost přihlásit dítě do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 

                                                                    Mgr. Jaroslav Král, ředitel školy

 

3

PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD 2022 -2023

Seznam přijatých žáků JUNGMANNOVA

Seznam přijatých žáků KRABČICKÁ

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 7.června 2022 v 15.30 hod. ve školní jídelně.