1

INFORMACE PRO RODIČE PŘED ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD

Žádost

Zde si mohou rodiče stáhnout (po stažení možné rovnou psát)

 žádost o přijetí ,  žádost o odklad,

nebo žádost o předčasné přijetí   a  sami vyplnit:

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

 

Žádost o odklad

 

Předčasné přijetí 

Informace k zápisu do 1.tříd 2024

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2024/2025:

Počet 1.tříd ve školním roce 2024 - 2025

Sportovní 1.třída ve školním roce 2022 - 2023

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

2

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Informace o zápisu do prvních tříd:

Základní škola Roudnice nad Labem

Jungmannova 660

 

ZÁPIS

 

do 1. tříd roudnických škol

pro školní rok 2024/25 se konal

 

ve dnech 3. – 4.dubna 2024

 

ve středu 3. dubna 2024 od 13,00 do 17,00 hod.

ve čtvrtek  4. dubna 2024 od 13,00 do 15,30 hod.

na těchto školách a uvedených adresách: 

Základní škola  Jungmannova:

– Jungmannova 660, tel. 416 837 317

Krabčická 505, tel. 416 841 115 – odloučené pracoviště

 

Zápis byl prováděn podle zájmu rodičů. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu či obce, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

 

K zápisu se dostavily děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018

 

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30.6.2025.

K této žádosti je nutné dodat vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

 

Bylo nutné přinést:

rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (případně dítěte)

 

Základní škola Roudnice n. L., Jungmannova
nabízí v prvních třídách vyučování anglického jazyka
a možnost přihlásit dítě do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 

 

                                                                  Mgr. Jaroslav Král, ředitel školy

3

PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD 2023 -2024

Seznam přijatých žáků JUNGMANNOVA

Seznam přijatých žáků KRABČICKÁ

Schůzka rodičů

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční  v červnu 2024  ve školní jídelně.