ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

1

INFORMACE PRO RODIČE PŘED ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápisový lístek

Zde si mohou rodiče stáhnout (po stažení možné rovnou psát)

zápisový lístek,  žádost o přijetí ,  žádost o odklad,

nebo žádost o předčasné přijetí   a  sami vyplnit:

 

Zápisový lístek

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

 

Žádost o odklad

 

Předčasné přijetí 

Informace k zápisu do 1.tříd 2021

– nutné kliknout      Informace k zápisu 2021  

 

 

Vyplněné formuláře musí být odeslány v období 1.4 – 23.4.2021.

POZOR!!!       Nesmí být odeslány dříve, anebo později.

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2021/2022:

Počet 1.tříd ve školním roce 2021 - 2022

Počet 1.tříd ve školním roce 2021-2022

 

 

 

Ředitel ZŠ Roudnice nad Labem rozhodl, že pro školní rok 2020/2021 budou otevřeny 3 první třídy o 24 žácích.

Dvě třídy budou otevřeny v budově ZŠ Jungmannova, jedna třída bude otevřena na odloučeném pracovišti v Krabčické ulici 505.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

2

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Informace o zápisu do prvních tříd:

Základní škola Roudnice nad Labem

Jungmannova 660

 

ZÁPIS

do 1. tříd roudnických škol

 

INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ 2021

 

Zápisy v letošním roce

proběhly vzhledem k mimořádným opatřením

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

3

PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD 2021 -2022

Seznam přijatých žáků JUNGMANNOVA

Seznam přijatých žáků KRABČICKÁ

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí bude všem zákonným zástupcům přijatých dětí

zasláno poštou.

Schůzka rodičů

Schůzku rodičů budoucích prvňáčků nelze uskutečnit.

 

 

 

Veškeré informace budou zaslány na e-maily zákonných zástupců.