1

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZDY

Naše škola pořádá studijní vzdělávací zájezdy do zahraničí. Jezdíme do Francie (Paříž), Anglie (Londýn), Německa (Drážďany) a každým rokem se snažíme zájezdy obohacovat o nové poznatky a nová místa.

2

ÚSPĚCHY V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH

Hlavně žáci druhého stupně dosahují skvělých výsledků v olympiádách a soutěžích. Velmi dobře si vede pěvecký sbor Cvrčci - v loňském roce získal zlaté pásmo v krajském kole celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů. Skvěle si také vede kroužek zdravotníků. V krajském kole v soutěži zdravotních hlídek obsadilo družstvo starších žákyň 1. místo.

UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ

ŽÁCI OD 11 DO 15 LET

ING. ALENA HECHTOVÁ

M - 6.A

MGR. MARCELA LÍBALOVÁ

Z, M - 6.B

Nabízím cestu kolem světa,
... zatím alespoň prstem po mapě.

MGR. MONIKA ŠTORKOVÁ

NJ, AJ, KOAJ, RV - 6.C

ING. KATEŘINA VANÍČKOVÁ

F, Ch, Př, Inf - 6.D

Každý strůjcem svého osudu.

MGR. LENKA KRTIČKOVÁ

ČJ, HV, OV, RV - 7.A

Když zrovna neučím, zabývám se propagací.

MGR. ŠÁRKA DROBNÁ

VV, OV, PČ - 7.B

Nadšení je nakažlivá věc.

Mgr. VÍT KŘIVANEC

TV, SH, Ov - 7.C

Úspěch bolí.

MGR. PAVLA MIKOLÁŠOVÁ

NĚMČINA, DĚJEPIS - 7.D

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

MGR. OLGA MATĚJKOVÁ

ČJ, HV, SBZ - 8.A

I po 25 letech učení je mi stále do zpěvu. Nebo právě proto....?

MGR. JIŘINA SÁLUSOVÁ

M, INF, VT - 8.B

Nadšení je nakažlivá věc.

MGR. MARIE NOVÁKOVÁ

ČJ, HV - 8.C

Učení a výchova dětí je pro mě stále smysluplná práce.

MGR. OLDŘICH BURDA

TČ, PČ, INF, F - 9.A

MGR. KATEŘINA ŠINDELÁŘOVÁ

AJ, ČJ, NJ - 9.B - ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Nemohu nikoho pouze učit, musím mu ukázat cestu, jak se má učit sám.

MGR. DANA JIRÁSKOVÁ

ČJ, TV, SH - 9.C

Čeština a sport moje hobby jsou.

MGR. JITKA STRÁDALOVÁ

1.STUPEŇ, ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Mgr. JAROSLAV KRÁL - ŘEDITEL ŠKOLY

TV, OV

ILONA BENDOVÁ

HV, SBZ

MGR. BLANKA DOŠKOVÁ

M, PČ

Kouzla s čísly - to je moje, naučím je děti tvoje.

MGR. BLANKA SLAVÍKOVÁ

TV, RJ, Z

Chtěla bych, aby se dětské sny staly v dospělosti realitou.

Ing. ALEXANDRA HRSTKOVÁ

CH, PŘ, AJ

Mgr. MILAN VOCÁSEK

ČJ,D

MGR. IVANA PELICHOVSKÁ

RJ, Z, VV, PČ

MGR. MIROSLAV ŠTROS

F, PČ, AJ, TČ

Mgr. BARBORA RAISOVÁ

AJ, KoAJ

ING. JANA MEDÁČKOVÁ

PŘ, PP, PČ, INF, OV

Poznání je pro děti důležité, a proto se snažím jim pomáhat přiblížit přírodu a zpracovávat informace pomocí výpočetní techniky.

MGR. MONIKA PANEŠOVÁ

AJ

Mgr. LUCIE HAVLÍČKOVÁ

OV, RV, INF

Mgr. KATEŘINA VOTAVOVÁ

AJ

ASISTENTI PEDAGOGŮ

MICHAL DOLINÁR

ASISTENT PEDAGOGA

RADKA TRNKOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

PAVLÍNA CHVÁLOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

S úsměvem jde všechno lépe.

MICHAELA SCHWAMMENHÖFEROVÁ

ASISTENT PEDAGOGA