1

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZDY

Naše škola pořádá studijní vzdělávací zájezdy do zahraničí. Jezdíme do Francie (Paříž), Anglie (Londýn), Německa (Drážďany) a každým rokem se snažíme zájezdy obohacovat o nové poznatky a nová místa.

2

ÚSPĚCHY V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH

Hlavně žáci druhého stupně dosahují skvělých výsledků v olympiádách a soutěžích. Velmi dobře si vede pěvecký sbor Cvrčci - v loňském roce získal zlaté pásmo v krajském kole celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů. Skvěle si také vede kroužek zdravotníků. V krajském kole v soutěži zdravotních hlídek obsadilo družstvo starších žákyň 1. místo.

UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ

ŽÁCI OD 11 DO 15 LET

MGR. BARBORA RAISOVÁ

AJ, OV - 6.A

MGR. MIROSLAV ŠTROS

F, PČ - 6.B

MGR. ALENA UHROVÁ

ČJ, AJ, NJ, OV - 6.C

MGR. NIKOLA DROBNÁ

ČJ, INF, VT, TV, SH - 6.D

ING. ALENA HECHTOVÁ

M - 7.A

MGR. MARCELA LÍBALOVÁ

Z, M - 7.B

Nabízím cestu kolem světa,
... zatím alespoň prstem po mapě.

MGR. MONIKA ŠTORKOVÁ

NJ, AJ, OV - 7.C

ING. KATEŘINA VANÍČKOVÁ

F, Ch, PŘ - 7.D

Každý strůjcem svého osudu.

MGR. LENKA KRTIČKOVÁ

ČJ, HV, OV, RV - 8.A

Když zrovna neučím, zabývám se propagací.

MGR. ŠÁRKA DROBNÁ

VV, OV, PČ - 8.B

Nadšení je nakažlivá věc.

MGR. VÍT KŘIVANEC

TV, SH, Ov - 8.C

Úspěch bolí.

MGR. PAVLA MIKOLÁŠOVÁ

NJ, D - 8.D - ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

MGR. OLGA MATĚJKOVÁ

ČJ, HV, SBZ - 9.A

I po 25 letech učení je mi stále do zpěvu. Nebo právě proto....?

MGR. JIŘINA SÁLUSOVÁ

M, INF, VT - 9.B - ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Nadšení je nakažlivá věc.

MGR. MARIE NOVÁKOVÁ

ČJ, HV - 9.C

Učení a výchova dětí je pro mě stále smysluplná práce.

MGR. JAROSLAV KRÁL - ŘEDITEL ŠKOLY

TV, OV

MGR. KATEŘINA ŠINDELÁŘOVÁ

AJ, NJ, KoAJ - ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Nemohu nikoho pouze učit, musím mu ukázat cestu, jak se má učit sám.

ILONA BENDOVÁ

HV, SBZ

MGR. BLANKA DOŠKOVÁ

M, PČ

Kouzla s čísly - to je moje, naučím je děti tvoje.

ING. ALEXANDRA HRSTKOVÁ

CH, PŘ, AJ, OV

MGR. MILAN VOCÁSEK

ČJ,D

MGR. DANA JIRÁSKOVÁ

ČJ, TV, SH

Čeština a sport moje hobby jsou.

MGR. KATEŘINA VOTAVOVÁ

AJ

MGR. BLANKA SLAVÍKOVÁ

RJ, Z

Chtěla bych, aby se dětské sny staly v dospělosti realitou.

ING. JANA MEDÁČKOVÁ

PŘ, PP, PČ, RV

Poznání je pro děti důležité, a proto se snažím jim pomáhat přiblížit přírodu a zpracovávat informace pomocí výpočetní techniky.

MGR. OLDŘICH BURDA

TČ, PČ, INF, F

MGR. IRENA VODIČKOVÁ

Z, RJ, AJ, KoAJ, INF, VT

ING. KAMILA STEJSKALOVÁ

AJ, D, INF, RV

Dr.Ing.MIROSLAV BARÁK, CSc

M,RJ

MGR.VLASTA KLEKEROVÁ

``Nejen chlebem živ je člověk.``

ASISTENTI PEDAGOGŮ

MICHAL DOLINÁR

ASISTENT PEDAGOGA

RADKA TRNKOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

PAVLÍNA CHVÁLOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

S úsměvem jde všechno lépe.

EVA ŠVEHLOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

MICHAELA SCHWAMMENHÖFEROVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

IVANA ŠTROSOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA