1

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZDY

Naše škola pořádá studijní vzdělávací zájezdy do zahraničí. Jezdíme do Francie (Paříž), Anglie (Londýn), Německa (Drážďany) a každým rokem se snažíme zájezdy obohacovat o nové poznatky a nová místa.

2

ÚSPĚCHY V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH

Hlavně žáci druhého stupně dosahují skvělých výsledků v olympiádách a soutěžích. Velmi dobře si vede pěvecký sbor Cvrčci - v loňském roce získal zlaté pásmo v krajském kole celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů. Skvěle si také vede kroužek zdravotníků. V krajském kole v soutěži zdravotních hlídek obsadilo družstvo starších žákyň 1. místo.

UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ

ŽÁCI OD 11 DO 15 LET

MGR. OLDŘICH BURDA

TČ, PČ, INF, F -6.A

MGR. MARIE NOVÁKOVÁ

ČJ, HV - 6.B

Učení a výchova dětí je pro mě stále smysluplná práce.

MGR. DANA JIRÁSKOVÁ

ČJ, TV, SH - 6.C

Čeština a sport moje hobby jsou.

MGR. KATEŘINA VOTAVOVÁ

AJ,OV - 6.D

Nadšení je nakažlivá věc.

MGR. BARBORA RAISOVÁ

AJ, KoAJ, OV - 7.A

MGR. MIROSLAV ŠTROS

F, PČ - 7.B

MGR. ALENA UHROVÁ

ČJ, AJ, NJ - 7.C

MGR. NIKOLA DROBNÁ

ČJ, INF, VT, TV - 7.D

ING. ALENA HECHTOVÁ

M - 8.A

MGR. MARCELA LÍBALOVÁ

Z, M - 8.B

Nabízím cestu kolem světa,
... zatím alespoň prstem po mapě.

MGR. MONIKA ŠTORKOVÁ

NJ, AJ, OV - 8.C

ING. KATEŘINA VANÍČKOVÁ

F, Ch, PŘ - 8.D

Každý strůjcem svého osudu.

MGR. LENKA KRTIČKOVÁ

ČJ, HV, OV, RV - 9.A

Když zrovna neučím, zabývám se propagací.

ING. ALEXANDRA HRSTKOVÁ

CH, PŘ, AJ-9.B

MGR. VÍT KŘIVANEC

TV, SH, Ov - 9.C

Úspěch bolí.

MGR. PAVLA MIKOLÁŠOVÁ

NJ, D - 9.D - ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

MGR. JAROSLAV KRÁL - ŘEDITEL ŠKOLY

TV, OV

MGR. KATEŘINA ŠINDELÁŘOVÁ

AJ, NJ - ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Nemohu nikoho pouze učit, musím mu ukázat cestu, jak se má učit sám.

MGR. JIŘINA SÁLUSOVÁ

INF - 9.B - ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Nadšení je nakažlivá věc.

ILONA BENDOVÁ

HV, SBZ

MGR. BLANKA DOŠKOVÁ

M, PČ

Kouzla s čísly - to je moje, naučím je děti tvoje.

MGR. OLGA MATĚJKOVÁ

ČJ, HV, SBZ - 9.A

I po 25 letech učení je mi stále do zpěvu. Nebo právě proto....?

MGR. MILAN VOCÁSEK

ČJ, D

MGR. BLANKA SLAVÍKOVÁ

RJ, Z

Chtěla bych, aby se dětské sny staly v dospělosti realitou.

ING. JANA MEDÁČKOVÁ

PŘ, PP, PČ, RV

Poznání je pro děti důležité, a proto se snažím jim pomáhat přiblížit přírodu a zpracovávat informace pomocí výpočetní techniky.

ING. KAMILA STEJSKALOVÁ

AJ

MGR. ELIŠKA TINTĚROVÁ

N, Z

MGR. KLÁRA HUBROVÁ

TV

MGR.PETRA VÁGNEROVÁ

VV, PČ

MGR.HANA KREJČÍ

M, Ch

MGR. DANIELA SOUČKOVÁ

D, OV

MGR.MARTINA PARMOVÁ

ASISTENTI PEDAGOGŮ

ANNA ZEMANOVÁ

ŠKOLNÍ ASISTENT

RADKA TRNKOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

PAVLÍNA CHVÁLOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

S úsměvem jde všechno lépe.

EVA ŠVEHLOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

MICHAELA SCHWAMMENHÖFEROVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

IVANA ŠTROSOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

RADKA KNĚŽKOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

PETRA VALENTOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

VLASTA SEKEROVÁ

ASISTENT PEDAGOGA