UČITELÉ NA DRUHÉM STUPNI

JUNGMANNOVA ULICE

1

STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZDY

Naše škola pořádá studijní vzdělávací zájezdy do zahraničí. Jezdíme do Francie (Paříž), Anglie (Londýn), Německa (Drážďany) a každým rokem se snažíme zájezdy obohacovat o nové poznatky a nová místa.

2

ÚSPĚCHY V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH

Hlavně žáci druhého stupně dosahují skvělých výsledků v olympiádách a soutěžích. Velmi dobře si vede pěvecký sbor Cvrčci - v loňském roce získal zlaté pásmo v krajském kole celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů. Skvěle si také vede kroužek zdravotníků. V krajském kole v soutěži zdravotních hlídek obsadilo družstvo starších žákyň 1. místo.

UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ

ŽÁCI OD 11 DO 15 LET

MGR. ŠÁRKA DROBNÁ

VV, OV, PČ - 5.B

Nadšení je nakažlivá věc.

MGR. MARIE NOVÁKOVÁ

ČJ, HV, OV - 6.C

Učení a výchova dětí je pro mě stále smysluplná práce.

MGR. MARCELA LÍBALOVÁ

Z, M - 8.A

Nabízím cestu kolem světa,
... zatím alespoň prstem po mapě.

MGR. BLANKA DOŠKOVÁ

M, PČ - 9.A

Kouzla s čísly - to je moje, naučím je děti tvoje.

MGR. MILAN VOCÁSEK

ČJ, DĚJEPIS, OV

Poznávání minulosti může být pestrou podívanou, zvlášť pokud můžu navštívit místa, kterými prošly naše dějiny.

MGR. JAROSLAV KRÁL

OV, 1. STUPEŇ - ŘEDITEL ŠKOLY

Člověk by se měl chovat tak, jak si všichni myslí, že by se měli chovat všichni.

LUCIE PILZOVÁ

AJ, NJ, D, OV, RV

VÍT KŘIVANEC

TV, SH - 5.C

Úspěch bolí.

MGR. OLDŘICH BURDA

TČ, PČ, INF, F - 7.A

ING. ALENA HECHTOVÁ

M, PČ - 8.B

MGR. PAVLA MIKOLÁŠOVÁ

NĚMČINA, DĚJEPIS - 9.B

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

MGR. BARBORA RAISOVÁ

AJ, KOAJ

MGR. LENKA KRTIČKOVÁ

ČJ, RV

Když zrovna neučím, zabývám se propagací.

MGR. MIROSLAV ŠTROS

F, PČ, AJ, VT

MGR. OLGA MATĚJKOVÁ

ČJ, HV, SBZ - 6.A

I po 25 letech učení je mi stále do zpěvu. Nebo právě proto....?

MGR. KATEŘINA ŠINDELÁŘOVÁ

AJ, ČJ, KoAJ, - 7.B - ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Nemohu nikoho pouze učit, musím mu ukázat cestu, jak se má učit sám.

ING. KATEŘINA VANÍČKOVÁ

F, Ch, Př, OV - 8.C

Každý strůjcem svého osudu.

ING. ALEXANDRA HRSTKOVÁ

PŘ, CH, AJ - 9.C

S nadšením učím chemii a biologii i po mnoha letech.

MGR. JITKA STRÁDALOVÁ

1.STUPEŇ, ZÁSTUPCE ŘEDITELE

MGR. IVANA PELICHOVSKÁ

RJ, Z, VV

ANDREA LÍSKOVÁ

TV, VL, PŘ, INF

MGR. JIŘINA SÁLUSOVÁ

M, INF, VT - 6.B

MGR. DANA JIRÁSKOVÁ

ČJ, TV, SH - 7.C

Čeština a sport moje hobby jsou.

MGR. MONIKA ŠTORKOVÁ

NJ, AJ - 8.D

ILONA BENDOVÁ

HV, SBZ

ING. JANA MEDÁČKOVÁ

PŘ, PŘP, PČ

Poznání je pro děti důležité, a proto se snažím jim pomáhat přiblížit přírodu a zpracovávat informace pomocí výpočetní techniky.

MGR. BLANKA SLAVÍKOVÁ

TV, RJ, Z, FJ

Chtěla bych, aby se dětské sny staly v dospělosti realitou.

MGR. MONIKA PANEŠOVÁ

AJ

ASISTENTI PEDAGOGŮ

MGR. LUDMILA DOLINÁROVÁ

ASISTENT PEDAGOGA


SOŇA SOUČKOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

Děti mám moc ráda. Moje práce spočívá v pomoci učitelům při vzdělání integrovaných dětí do běžné základní školy.

RADKA TRNKOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA


KATEŘINA HELCLOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

S úsměvem jde všechno lépe.

MICHAL DOLINÁR

ASISTENT PEDAGOGA

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS