UČITELÉ NA PRVNÍM STUPNI

1

VÝUKA GENETICKOU METODOU

Univerzální metodu, která by při výuce vyhovovala všem dětem nenajdeme. Vyučujeme však genetickou metodou čtení. Jedinou metodou, která umožňuje okamžité propojení čtení a psaní (psaní silně podporuje čtení). Vychází se od zápisu myšlenek, které jsou dětem známé, využívá se zkratek slov a obrázků. Již od samého začátku žáci čtou tak, aby šlo čtení ruku v ruce s porozuměním.

2

INTERAKTIVNÍ VÝUKA

Prosazujeme moderní a progresivní metodu výuky. Nabízíme žákům zábavnější formu výuky a tím zvyšujeme jejich motivaci k učení. Cílem je zapojit do procesu učení samotné děti, které spoluvytvářejí výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Důležitým znakem je názornost. Vyučujeme podle interaktivních učebnic z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA na interaktivních tabulích s dataprojektorem a dalších zařízeních.

UČITELÉ PRVNÍHO STUPNĚ

DĚTI OD 6 DO 10 LET

MGR. DENISA PECHMANOVÁ

1. STUPEŇ - 1.B

MGR. JITKA MIHULKOVÁ

1. STUPEŇ - 1.C

Děti učím číst a psát s matematikou si pohrávat.

MGR. PETRA ŠVINGROVÁ

1. STUPEŇ - 2.B

Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlivem.

ZUZANA ZINKEOVÁ

1. STUPEŇ - 2.C

Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.

MGR. JANA HAUZROVÁ

1. STUPEŇ - 3.B

Kamarádství znamená, vzájemně si pomáhat.

MGR. JITKA MARKOVÁ

1. STUPEŇ - 3.C

Stále věřím, že bude líp.

MGR. MARTA NOVÁKOVÁ

1. STUPEŇ - 4.B

S dětmi pracuji již dlouho a velmi ráda.

MGR. MARKÉTA KOROUSOVÁ

1. STUPEŇ - 4.C

S úsměvem jde všechno líp.

MGR.LUDMILA VORASICKÁ

1. STUPEŇ - 4.D

Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlivem.

MGR. HANA NĚMCOVÁ

1. STUPEŇ - 5.B

Děti jsou smyslem lidského žití...

MGR. RENATA SCHEJBALOVÁ

1. STUPEŇ - 5.C

Děti jsou jako květiny, potřebují lásku, něhu, péči a trpělivost.

MGR. NIKOLA DROBNÁ

1. STUPEŇ - 5.D

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

MGR. JITKA STRÁDALOVÁ

1.STUPEŇ

Usiluji o kvalitní vzdělání pro každého žáka.