PĚVECKÝ SBOR CVRČCI

Na naší škole již řadu let pracuje pěvecký sbor Cvrčci, který v 80. letech založila paní učitelka Voláková.

 

Od roku 1992 tento sbor pracuje pod vedením p.učitelek Ilony Bendové a Olgy Matějkové. Velmi kvalitní klavírní doprovod zajišťuje paní učitelka Alena Kolaříková.

 

V současné době mívá sbor přes 40 členů ( v posledních letech spíše členek ) z 3. až 9. tříd naší školy. Pravidelně se zúčastňuje kulturních akcí a vystoupení v okolí města Roudnice. Tradicí se staly vánoční a jarní koncerty v KD Říp, zpívání na vánočních trzích, či vystoupení na Roudnickém kapříkovi pořádaném klubem KIWANIS.

 

Každý rok se také sbor zúčastňuje krajského kola přehlídky pěveckých sborů v Chlumci u Ústí nad Labem. Zde jsme se zařadili mezi nejlepší pěvecké sbory Ústeckého kraje. Mnohokrát jsme se umístili ve zlatém pásmu.

 

Pro malé zpěváky pořádáme každý rok také soustředění sboru, které se koná vždy na podzim. V posledních letech probíhá přímo ve škole, pro děti je vždy připraven jak pracovní ,  tak i zábavný program. Kromě  zpívání se děti těší na přespávání v tělocvičně, opékání buřtů, večerní stezka odvahy vedoucí setmělou školou a každý rok obměněná hra o poklad. Při všech akcích nám ochotně pomáhají paní učitelky Hana Němcová a Lenka Krtičková. Na tomto místě bych také chtěla poděkovat vedoucí školní jídelny paní Mileně Leníkové a paní kuchařce Arance Liscové, které nám každý rok ve svém volnu vaří výborný sobotní oběd.

 

Od roku 1995  začal pracovat na této škole přípravný pěvecký sbor Poupata, který se skládá z dětí 1. a 2.tříd a připravuje děti na obtížnější práci v hlavním pěveckém sboru Cvrčci.

KDY A KDE MŮŽETE SLYŠET CVRČKY ZPÍVAT?

ZKOUŠKY ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

pondělí - učebna hudební výchovy

Každé pondělí dětský sbor zkouší: Poupata od 12.45 - 13.30 hod (1. a 2.třídy),
Cvrčci od 13.45 - 15.00 hod (3. - 9. třídy).
První zkouška se uskutečnila 12.9.2022.

SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÉHO SBORU

10.11. - 11.11.2023 PROBĚHLO SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÉHO SBORU.

V pátek 10.11. a v sobotu 11.11.2022 proběhlo v budově naší školy soustředění pěveckého sboru Cvrči.
Program: Nácvik písní
Opékání buřtů
Zábavné soutěže
Pilování zpěvu

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VĚDOMICÍCH

25.11.2023 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VĚDOMICÍCH 16.30 HODIN.

25.11.2023 - Cvrčci zazpívali u rozsvícení vánočního stromu ve Vědomicích - od 16:30 hodin

VÁNOČNÍ TRHY

V NEDĚLI 3.12.2023 ZAZPÍVAL SBOR NA VÁNOČNÍCH TRZÍCH

V NEDĚLI 3.12.2023- zazpíval náš pěvecký sbor.
Od 13:30 hodin na vánočních trzích v Roudnici nad Labem.

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ CVRČCI A POUPATA

14.12.2022 SÁL HOTELU KORUNA, ROUDNICE NAD LABEM V 17.00 hodin

Ve čtvrtek 14.12.2023 se uskutečnil koncert pěveckých sborů Cvrčci a Poupata v sále hotelu Koruna od 17.00.hod.

VÁNOČNÍ KAPŘÍK

9.12.2023 VYSTOUPIL PĚVECKÝ SBOR CVRČCI NA NÁMĚSTÍ.

V sobotu 9.12. vystoupil na náměstí od 16:00 hodin - Roudnický kapřík.

ZPÍVÁNÍ PRO DŮCHODCE

12.12.2023 - ZPÍVÁNÍ PRO DŮCHODCE V KAVÁRNIČCE PRO SENIORY

V úterý 12.12.2023 - Cvrčci zazpívali v kavárničce pro seniory - od 15:00 hodin

FOTOGALERIE PĚVECKÉHO SOUBORU CVRČCI