Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Základní školy Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice, IČO: 46773606, sídlo: Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky https://www.2zsroudnice.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.2zsroudnice.cz/

 

Stav souladu

 

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních, je tedy responzivní. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Podporované webové prohlížeče jsou se zapnutým i vypnutým JavaScriptem. Lepší uživatelské prostředí pro uživatele se zobrazuje v případě, ponechají-li uživatelé JavaScript v jejich prohlížeči zapnutý. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

 

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V2 1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu “alt”.
  • Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.

 

Publikované soubory

 

Vzhledem k povaze stránek Základní školy Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice nesměřují všechny odkazy pouze na webové stránky, ale také na obecné soubory – publikované dokumenty a jejich přílohy v různých formátech. Na našem webu jsou informace nabízeny také v podobě dokumentů formátu:

  • DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF

Soubory v těchto formátech se na našich stránkách objevují zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích (např. Google Chrome, Internet Explorer a dalších) je dokonce integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

 

Kontakt v případě problémů

 

Stále pracujeme na tom, aby webové stránky Základní školy Roudnice nad Labem byly bez problémů přístupné všem uživatelům. I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme rádi, když nám své náměty, zjištění, postřehy či informace o problémech nahlásíte na e-mailovou adresu skola@2zsroudnice.cz

  • Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 19.11.2019
  • Toto prohlášení bylo revidováno dne: 19.11.2019
  • Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2.

Postupy pro prosazování práva

 

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo je poskytnutá odpověď neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

 

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz