SPORTOVNÍ TŘÍDY

PRVNÍ TŘÍDA NA ZŠ JUNGMANNOVA

Ve školním roce 2022/2023 chystáme

opět otevření tří prvních tříd, a to dvou na budově
v Jungmannově ulici 660 a jedné na Krabčické ulici.
Novinkou od tohoto školního roku bude speciální sportovní třída pro chlapce i děvčata v budově
Jungmannova 660, kde již od první třídy budou vést výuku aprobovaní učitelé tělesné výchovy a ve
spolupráci s fotbalovým oddílem Spartak Roudnice bude dvakrát týdně probíhat sportovní kroužek
pod vedením profesionálních trenérů.
Nejedná se o třídu pouze fotbalovou, ale celkově zaměřenou na rozšíření sportovní zdatnosti a
prohloubení kladného vztahu ke sportu, což zejména v posledních letech, poznamenaných Covidovou
pandemií, dětem velmi chybí.
Pokud situace dovolí, chceme během školního roku uskutečnit i týdenní soustředění se sportovní
náplní.

Vedení školy

VIDEO - OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ TŘÍDY