SPORTOVNÍ TŘÍDY

PRVNÍ TŘÍDA NA ZŠ JUNGMANNOVA – aktualizovaná informace

Ve školním roce 2022/2023 chystáme

opět otevření tří prvních tříd, a to dvou na budově v Jungmannově ulici 660 a jedné na Krabčické ulici.

Novinkou od tohoto školního roku bude speciální sportovní třída pro chlapce i děvčata v budově
Jungmannova 660, kde již od první třídy budou vést výuku aprobovaní učitelé tělesné výchovy a ve
spolupráci s fotbalovým oddílem Spartak Roudnice pod vedením profesionálních trenérů.

Nově nám byla sekretářem týmu HC Roudnice přislíbena možnost realizovat výuku i na zimním stadionu – vždy v bruslařské sezóně, jednou týdně, pod vedením profesionálního trenéra.

Výuka s trenéry bude probíhat formou kroužků v odpoledních hodinách.

Nejedná se o třídu pouze fotbalovou nebo hokejovou, ale celkově zaměřenou na rozšíření sportovní zdatnosti a
prohloubení kladného vztahu ke sportu, což zejména v posledních letech, poznamenaných Covidovou
pandemií, dětem velmi chybí.
Pokud situace dovolí, chceme během školního roku uskutečnit i týdenní soustředění se sportovní náplní, které by se měl profesionální trenér, ve vymezeném čase, také účastnit.

Vedení školy

VIDEO - OTEVŘENÍ SPORTOVNÍ TŘÍDY