ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je základním článkem zařízení zájmového vzdělávání. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

 

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní družina funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, DDM Trend, ZUŠ apod.).

VYCHOVATELKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

JUNGMANNOVA ULICE

RADOSLAVA MRÁZKOVÁ

VEDOUCÍ DRUŽINY

Telefon: +420 602 946 620

Pokud nedokážeme přiznat, že jsme udělali chybu, přestanou si nás dospělí i děti vážit.

LENKA HEJDOVÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Výchova by měla být taková, aby to co je nabízeno bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. (Albert Einstein)

IVETA HOLCMANOVÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Děti je třeba vychovávat k lásce k lidem a ne sobě samému. A proto samotní rodiče musí mít rádi lidi. (Dzeržinskij)

IVANA ŠTROSOVÁ

ASISTENTKA PEDAGOGA

JIŘINA VÍTOVÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Děti jsou kotvy, které mě drží nad hladinou.

EVA ŠVEHLOVÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Schopnost nadšení nese Tvé naděje ke hvězdám.

KRÁBČICKÁ ULICE

EDITA MACKOVÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Jsme jedna velká rodina.

DANIELA FIŠEROVÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

``Velký je ten člověk, který neztratil své dětské srdce.`` J.A.Komenský

MONIKA KARASOVÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.