UČITELÉ - METODICI

ŠKOLNÍ METODIK, PSYCHOLOG

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

ING. ALEXANDRA HRSTKOVÁ

Kontaktní
email:
hrstkova4@seznam.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. PAVLÍNA HORÁČKOVÁ, M.B.A

PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 - 15.30 hod - 2.poschodí
Dále po telefonické dohodě.
Email: pavlinahoracek@seznam.cz
Telefon: 773 086 287

DOUČOVÁNÍ - PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

1. STUPEŇ

MGR. NĚMCOVÁ HANA - 1.ST
MGR. NOVÁKOVÁ MARTA - 1.ST
MGR. MARKOVÁ JITKA - 1.ST
MGR. STRÁDALOVÁ JITKA - 1.ST
MGR. ROSA IVAN - 1.ST

2. STUPEŇ

MGR. NOVÁKOVÁ MARIE - ČJ
MGR. JIRÁSKOVÁ DANA - ČJ
MGR. MATĚJKOVÁ OLGA - ČJ
MGR. DOŠKOVÁ BLANKA - M
MGR. LÍBALOVÁ MARCELA - M
MGR. SÁLUSOVÁ JIŘINA - M

DALŠÍ METODICI

METODIK V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

ING. JANA MEDÁČKOVÁ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

MGR. OLDŘICH BURDA

SEZNAM DOKUMENTŮ