ŠKOLNÍ METODIK, PSYCHOLOG

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

ING. KATEŘINA VANÍČKOVÁ

Kontaktní
email: vanickova@2zsroudnice.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

V současné době nebude možné využívat služeb školního psychologa. V případě potřeby se žáci mohou obracet na výchovného poradce, metodika prevence nebo třídního učitele.

DOUČOVÁNÍ - PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

1. STUPEŇ

MGR. NĚMCOVÁ HANA - 1.ST
MGR. NOVÁKOVÁ MARTA - 1.ST
MGR. MARKOVÁ JITKA - 1.ST
MGR. STRÁDALOVÁ JITKA - 1.ST
MGR. ROSA IVAN - 1.ST

2. STUPEŇ

MGR. NOVÁKOVÁ MARIE - ČJ
MGR. JIRÁSKOVÁ DANA - ČJ
MGR. MATĚJKOVÁ OLGA - ČJ
MGR. DOŠKOVÁ BLANKA - M
MGR. LÍBALOVÁ MARCELA - M
MGR. SÁLUSOVÁ JIŘINA - M

DALŠÍ METODICI

METODIK V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

ING. JANA MEDÁČKOVÁ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

MGR. OLDŘICH BURDA

SEZNAM DOKUMENTŮ