UČITELÉ - METODICI

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

ING. ALEXANDRA HRSTKOVÁ
Email: hrstkova4@seznam.cz

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr.. PAVLÍNA HORÁČKOVÁ, M.B.A
PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 - 15.30 hod - 2.poschodí
Dále po telefonické dohodě.
Email:pavlinahoracek@seznam.cz
Telefon: 773 086 287

DOUČOVÁNÍ - PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

1.STUPEŇ-----------------------------------------------------------2.STUPEŇ
MGR. NĚMCOVÁ HANA - 1.ST _________________________MGR. NOVÁKOVÁ MARIE - ČJ
MGR. PALICOVÁ JANA - 1.ST___________________________MGR. JIRÁSKOVÁ DANA - ČJ
MGR. NOVÁKOVÁ MARTA - 1.ST_______________________MGR. MATĚJKOVÁ OLGA - ČJ
MGR. MARKOVÁ JITKA - 1.ST___________________________MGR. DOŠKOVÁ BLANKA - M
MGR. STRÁDALOVÁ JITKA - 1.ST_______________________MGR. LÍBALOVÁ MARCELA - M
MGR. ROSA IVAN - 1.ST________________________________MGR. SÁLUSOVÁ JIŘINA - M

METODIK V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

ING. JANA MEDÁČKOVÁ

METODIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

MGR. OLDŘICH BURDA

SEZNAM DOKUMENTŮ

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS