Učitelé Krabčická ulice

1

VÝUKA GENETICKOU METODOU

Univerzální metodu, která by při výuce vyhovovala všem dětem nenajdeme. Vyučujeme však genetickou metodou čtení. Jedinou metodou, která umožňuje okamžité propojení čtení a psaní (psaní silně podporuje čtení). Vychází se od zápisu myšlenek, které jsou dětem známé, využívá se zkratek slov a obrázků. Již od samého začátku žáci čtou tak, aby šlo čtení ruku v ruce s porozuměním.

2

INTERAKTIVNÍ VÝUKA

Prosazujeme moderní a progresivní metodu výuky. Nabízíme žákům zábavnější formu výuky a tím zvyšujeme jejich motivaci k učení. Cílem je zapojit do procesu učení samotné děti, které spoluvytvářejí výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Důležitým znakem je názornost. Vyučujeme podle interaktivních učebnic z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA na interaktivních tabulích s dataprojektorem a dalších zařízeních.

UČITELÉ - STŘEDISKO KRABČICKÁ ULICE

ŽÁCI OD 6 DO 10 LET

MGR. MARKÉTA KOROUSOVÁ

1. STUPEŇ - 1.A

S úsměvem jde všechno líp.

MGR. IVAN ROSA

1. STUPEŇ - 2.A

MGR. RENATA HLAVÁČKOVÁ

1. STUPEŇ - 3.A

MGR. LENKA NĚMEČKOVÁ

1. STUPEŇ - 4.A

MGR. IVA DYBALOVÁ

1. STUPEŇ - 5.A

Všechno jde, když se chce.

MGR. MARCELA HANIŠOVÁ

1. STUPEŇ

Spolužáci jsou kamarádi. Každý je ve škole v něčem úspěšný.

MGR. JIŘINA SÁLUSOVÁ

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

ASISTENTI PEDAGOGŮ

PETRA NEBESKÁ

ASISTENT PEDAGOGA

ADRIANA KNESPLOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA