UČITELÉ NA PRVNÍM STUPNI

KRABČICKÁ ULICE

1

VÝUKA GENETICKOU METODOU

Univerzální metodu, která by při výuce vyhovovala všem dětem nenajdeme.
Vyučujeme však genetickou metodou čtení. Jedinou metodou, která umožňuje okamžité propojení čtení a psaní (psaní silně podporuje čtení).
Vychází se od zápisu myšlenek, které jsou dětem známé, využívá se zkratek slov a obrázků.
Již od samého začátku žáci čtou tak, aby šlo čtení ruku v ruce s porozuměním.

2

INTERAKTIVNÍ VÝUKA

Prosazujeme moderní a progresivní metodu výuky. Nabízíme žákům zábavnější formu výuky a tím zvyšujeme jejich motivaci k učení.
Cílem je zapojit do procesu učení samotné děti, které spoluvytvářejí výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání. Důležitým znakem je názornost.
Vyučujeme podle interaktivních učebnic z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA na interaktivních tabulích s dataprojektorem a dalších zařízeních.

UČITELÉ - STŘEDISKO KRABČICKÁ ULICE

ŽÁCI OD 6 DO 10 LET

MGR. IVA DYBALOVÁ

1. STUPEŇ - 1.A

Všechno jde, když se chce.

MGR. IVAN ROSA

1. STUPEŇ - 5.A

Práce, zábava, přátelství.

MGR. JAROSLAVA MARKOVÁ

1. STUPEŇ - 2.A

MGR. MARCELA HANIŠOVÁ

1. STUPEŇ

Spolužáci jsou kamarádi. Každý je ve škole v něčem úspěšný.

MGR. RENATA HLAVÁČKOVÁ

1. STUPEŇ -3.A

MGR. JITKA STRÁDALOVÁ

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Usiluji o kvalitní vzdělání pro každého žáka.

MGR. LENKA NĚMEČKOVÁ

1. STUPEŇ - 4.A

ASISTENTI PEDAGOGŮ

NIKOLA KORDEKOVÁ

ASISTENT PEDAGOGA

PETRA NEBESKÁ

ASISTENT PEDAGOGA

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS