VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ PRO VOLBU POVOLÁNÍ A KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY

MGR. OLGA MATĚJKOVÁ
Email: ol.mat@seznam.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

MGR. LENKA KRTIČKOVÁ
mail:lenka.krt@seznam.cz

SEZNAM DOKUMENTŮ

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS