ŘEDITELSKÉ VOLNO

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA V KRABČICKÉ ULICI

Vážení rodiče,

ředitel školy  rozhodl

v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. a po oznámení zřizovateli vyhlásit na úterý 22. 11. 2022 jednodenní ředitelské volno v budově Krabčická. Důvodem je výměna a spuštění kotlů v budově Krabčická firmou Veolia, která má kotelnu ve správě. Z tohoto důvodu přesouváme termín rodičovské schůzky na úterý 29. 11. 2022 od 16: 00 hod. Děti obdrží ve škole informace ohledně ředitelského volna a formulář týkající se zajištění obědů a pobytu dětí ve školní družině (školní družina bude v tento den zajištěna i pro děti, které jinak ŠD nenavštěvují). Vyplněný a podepsaný formulář odevzdejte do pátku 18. 11. 2022.

Děkujeme za pochopení.