LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY

Pravidelně jezdíme na lyžařské výcviky. Žáci se vždy nemohou dočkat. I letos vyrazíme.

Termín lyžařského výcviku pro rok 2024

 • 7.1. – 12.1. 2024 proběhne lyžařský kurz – Josefův Důl penzion Kamenice – 7.A,7.B

 • 21.1. – 26.1. 2024 proběhne lyžařský kurz – Josefův Důl penzion Kamenice – 7.C,7.D.

 

číslo účtu: 10631471/ 100

V.S. – placení 1. (7.A,7.B) :  23054              2. (7.C,7.D) :  23055

Do zprávy příjemce napsat jméno dítěte a třídu.

 

DO VÁNOC ODEVZDAT:

 1. potvrzení o seřízení vázání

 2. zdravotní způsobilost

 3. plnou moc

 4. ofocenou kartičku pojištěnce

 

Bezinfekčnost se odevzdává s datem odjezdu až při nástupu do autobusu.

 

 

S sebou 1 600,-Kč na vleky – vybírá se až na chatě.

BEZPEČNOST

Poučení

 • poučení o vhodném oblečení pro pobyt na horách
 • poučení o hygieně
 • poučení o chování během cesty na a z LVVZ, během pobytu na LVVZ
 • seznámení s požárním a ubytovacím řádem hotelu, ubytovny
 • dodržování denního režimu: snídaně, oběd, večeře(svačiny), program výuky, klidový režim, doba osobního volna atd.
 • poučení o chování během výuky lyžování- seznámení s pravidly pohybu po sjezdovce, upřesnění používané signalizace, pravidla provozu a pohybu na vleku aj. Vše průběžně během týdne opakovat
 • povinnost hlásit každý, byť sebemenší úraz zdravotnici, vedoucímu kursu nebo ostatním ped. pracovníkům
 • dbát na dodržování osobní hygieny
 • dbát na dodržování pořádku a čistoty na pokojích
 • zákaz konzumace chipsů, energetických nápojů, nevhodných nealkoholických nápojů (Coca- Cola, Tonic, černá káva aj.), zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů či jiných omamných látek po dobu konání kursu
 • porušení tohoto zákazu a i hrubé porušení ubytovacího řádu má za následek vyřazení z kursu a odjezd zpět na vlastní náklady z místa pobytu- zajišťuje zakonný zástupce. Přestupky se mohou po návratu dále řešit s vedením ZŠ.
 • za cennosti( tel. mobily, šperky, Psp, tablety atd.)a kapesné, které mají žáci na kursu, neodpovídá ani škola ani učitelé vykonávající dozor během LVVZ
 • zákonný zástupce je  povinnen informovat ved. kursu, zdravotnici o zdravotním stavu  dítěte, případně poskytnout informace o způsobu podávání léků a jejich dávkování. Veškeré léky jsou předány po příjezdu na místo ubytování zdravotnímu dozoru.
 • LVVZ se nemůže zúčastnit žák osvobozený z Tv, Sh
 • žáci jsou poučeni před odjezdem ve škole a první den po příjezdu na místo konání kursu

Bezpečnost při výuce sjíždění a zatáčení

Lyžařský pedagog nemůže své žáky učit „pouze“ lyžovat, musí je také vybavit vědomostmi, jak se bezpečně chovat na sjezdovce – sami k sobě, ale hlavně k ostatním uživatelům sjezdových tratí. Učitel musí vždy dodržovat zásady bezpečné výuky.

 

Aby výuka sjezdového lyžování byla bezpečná, musí učitel dodržovat následující zásady:

 

Kontrola výzbroje a výstroje (před zahájením výcviku)    

 

Lyže – Vysvětlit a zkontrolovat správnou délku lyží s ohledem na dnešní dělení.

 

Vázání

Zkontrolovat nastavení vypínacích sil u všech žáků v družstvu, vysvětlit funkci bezpečnostního vázání, názorně ukázat postup při zapínání a vypínání.

 

Vázání plní správnou funkci jen tehdy, pokud je dobře seřízené. Na přesnosti nastavení vypínacích sil závisí bezpečnost při lyžování, proto je vhodné seřízení vázání ponechat odborníkům v lyžařských servisech. Odborné seřízení bývá často podceňováno, obzvlášť rodiči dětí na základních a středních školách.

 

Obuv

Seznámit žáky s funkcemi lyžařské boty, vysvětlit správný postup při zapínání.

 

Nejdříve zapínáme třetí přezku. Po zapnutí všech přezek doladíme utažení boty velkropáskem.

 

Hole

Zkontrolovat délku hole, vysvětlit správné uchopení.

 

Při zapíchnutí hole by předloktí a paže měla svírat pravý úhel. Potřebnou délku zjistíme jednoduchým výpočtem: výška postavy v cm krát 0,7. Při výběru holí v obchodě můžeme hůl otočit hrotem vzhůru, hůl uchopíme pod talířkem a zkontrolujeme úhel mezi paží a předloktím.

 

Oblečení a ochranné doplňky

Zkontrolovat a vysvětlit nutnost používání vhodného lyžařského oblečení a dalších ochranných pomůcek. Mezi základní patří lyžařská přílba, brýle a rukavice. Vedení školy může směrnicí nařídit povinné použití lyžařské přílby.

 

Organizace výcviku

Před zahájením výcviku je nutné vždy provést rozcvičení. Výcvik (volba cvičení) musí být přizpůsoben nejslabšímu členu družstva. Cvičení je nutné volit s ohledem na terén, počasí, sněhové podmínky a lyžařské dovednosti žáků. Dobu trvání výuky pedagog přizpůsobuje fyzické úrovni žáků. Výuku ovlivňuje také kvalita sněhu (prachový, hluboký, tvrdý apod.) a počasí. V případě špatných povětrnostních podmínek je vhodné výuku zkrátit.

 

Stanoviště učitele

Při výkladu stojí učitel vždy čelem k družstvu. Musí ale respektovat povětrnostní podmínky – stojí proti větru, slunci, sněžení. Učitel a žáci se musí vzájemně vidět a slyšet. S výkladem počká, až je celé družstvo pohromadě.

 

Volba místa výuky

Při volbě místa výuky musí učitel vycházet z učebního cíle a dovedností žáků. Pro výběr vhodného terénu je rozhodující sklon svahu. Příliš strmý svah může u žáků vyvolat strach. Důležitý je také druh terénu – upravený svah, šířka svahu, boule, hluboký sníh apod.

 

Chování na sjezdovce

Družstvo musí stát vždy na takovém místě, aby nepřekáželo ostatním lyžařům. Při dojíždění do skupiny musí žák zastavit pod posledním členem skupiny. Zastavit je možné vždy jen na kraji sjezdovky, na místě, které je dobře viditelné.

 

Velmi nebezpečné je zastavení pod terénní nerovností a uprostřed sjezdovky. Nebezpečné je také zastavování žáků nad družstvem.

 

Žák, který vjíždí na sjezdovku, se musí přesvědčit, že má volnou trať.

 

Pokud učitel nejede jako první, musí vždy určit vhodné místo pro zastavení.

FOTOGALERIE Z LYŽAŘSKÝCH KURZŮ 2013, 2014, 2015

LYŽAŘSKÝ KURZ V KOŘENOVĚ 9.1. – 16.1.2016

 

V lednu 2016 se třídy 7.B a 7.D zúčastnily lyžařského kurzu v Kořenově. Ubytováni byly v hotelu Adria.

 

Děti zde prožily krásný, sportovní týden na sněhu a nejen, že se zdokonalovaly v lyžařském umění, ale prožily zde spoustu zábavy, legrace a dalších sportovních disciplín. Během tohoto týdne navštívily sklárnu v Harachově, byly se vykoupat v plaveckém bazéně v Jablonci, postavily skvělé stavby ze sněhu a bojovaly s nasazením všech sil v koulovacích bitvách.

 

Fotografie jsou nejlepším důkazem “náročného”, ale krásného pobytu na horách.

LYŽAŘSKÝ KURZ V KOŘENOVĚ 27.2. – 4.3.2016

Na konci měsíce února a začátkem března 2016 se třídy 7.A a 7.C  zúčastnily lyžařského kurzu v Kořenově.

Jaké to bylo tentokrát?

 

Nejlepší odpovědí jsou fotografie z místa konání.

LYŽAŘSKÝ KURZ 2017

 

Dne 7.1.2017 se třídy 7.A a 7.C sešly na roudnickém náměstí u hotelu Vavřinec. Všechny děti se nemohly dočkat, až vyrazí na lyžařský výcvik.

 

Nejdříve jsme do autobusu naložili všechna zavazadla, lyže a přeskáče a po chvíli jsme mohli vyrazit směr lyžařské středisko Černá Říčka. Po příjezdu nás vedoucí rozdělili na pokoje, které byly moc pěkné a útulné. Těšili jsme se na okamžik, až půjdeme na sjezdovku. Hned druhý den dopoledne jsme se konečně dočkali. Učitelé nás rozřadili do čtyř skupin. Děti z prvních třech družstev již lyžovat uměly, čtvrté družstvo se s lyžováním teprve seznamovalo. První dny jsme na lyžích dělali různá cvičení, při kterých jsme si zlepšovali svoji techniku. Dokonce jsme si za odměnu mohli volně zalyžovat.

 

Třetí den byl oddychový, a proto jsme jeli do harrachovské sklárny. Exkurze byla velice zajímavá. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí a zjistili, že povolání skláře není vůbec jednoduché. Odpoledne jsme se vydali do jabloneckého aquaparku, kde jsme si to pořádně užili.

 

Druhá část výcviku utekla velmi rychle. Všichni jsme si výborně zalyžovali a zdokonalili se na lyžích. Ti, co na lyžích stáli poprvé, se naučili lyžovat a měli z toho úspěchu obrovskou radost. Své dovednosti jsme si ve čtvrtek ověřili závodním slalomem, který se nejvíce vydařil Ester Eliasové a Antonínu Škrabalovi.

 

Na horách se nám moc líbilo. Myslím si, že na tento lyžařský kurz budeme všichni ještě dlouho vzpomínat!

 

 

Tereza Jirásková, 7.C

LVVZ – 2. kurz

 

Ve dnech 25.2 až 3.3.2017 se uskutečnil další letošní lyžařský výcvik. Základem účastníků tohoto běhu byla třída 7.B Doplnili je žáci 8. a 9.tříd.

Co bylo pro ně největším zážitkem ?

 • výuka lyžování, jízda na vleku, závěrečné závody, výlet do Harrachova, běžky, pobyt s kamarády

Co uvedli naopak jako nejhorší zážitek ?

 • častější pády z lyží a běžek, někdy horší počasí, drobná porucha na vázání, přísnější pravidla, omezení užívání mobilních telefonů

Jak žáci kurz hodnotili ?

 • z 10 možných bodů udělovali 7 až 8

Lyžařský výcvik 2018

 

I v letošním školním roce se uskutečnil lyžařský výcvik především pro žáky 7.tříd. Tentokrát vyjelo najednou celkem 62 žáků. V termínu od 6. do 12.1.2018 probíhal kurz ve Velké Úpě. Bydleli v penzionu Mileta.

 

Přikládáme kromě fotografií i několik postřehů účastníků výcviku:

 • Líbilo se mi lyžování, každý den jsme jezdili.
 • Bylo dost sněhu i dost dětí.
 • Užili jsme si velkou legraci.
 • Bodování úklidu na pokojích nás nutilo k udržování pořádku.
 • Bylo to tam krásné.
 • Moc jsem si to užila.
 • Nechtělo se mi domů.

Za vedení LVVZ V.Křivanec a D.Jirásková

Lyžařský výcvik 2019

 

Proběhl 12.1. – 18.1. a 2.2. – 8.2.2019  v penzionu Černá Říčka, Desná, Jizerské hory – pro třídy – 7.A, 7.B, 7.C, 7.D

 

Přikládáme fotografie.

Lyžařský kurz 2020

 

I v letošním roce se uskutečnil lyžařský kurz v Jizerských horách. Bydleli jsme v penzionu Černá Říčka v Desné.

V termínu od 11.1.2020 do 17.1.2020 si lyžování užívala třída 7.C a dívky ze 7.B.

A jaké to bylo? Skvělé. Nevěříte, tak se podívejte na výběr některých fotografií.