PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Dne 1. září, přesně v 8h zasedli do lavic žáčci 1.A, 1.B a 1.C.

Se svými rodiči a prarodiči plni očekávání se sešli ve své třídě, kde byli přivítáni třídními učitelkami Mgr.Lenkou Němečkovou (1.A), Mgr. Petrou Švingrovou (1.B), Zuzanou Zinkeovou (1.C), vychovatelkami Janou Čápovou, Jiřinou Vítovou, Radoslavou Mrázkovou, panem ředitelem Mgr. Jaroslavem Králem a panem místostarostou Vlastimilem Čtverákem.
Všichni žáčci byli pasováni na prvňáčky naší školy a představeni své nové třídě. Děti si ve svých školních taškách odnesly nové učebnice, desky, lego od sponzorů a s příslibem, že přijdou další den, odešly slavit s rodiči a prarodiči svůj vstup mezi školáčky.
Všem žáčkům přejeme úspěšný školní rok, spoustu krásných zážitků, nových zkušeností, vědomostí a také kamarádů ☺.


Tags :