VÁNOCE

PROJEKT VÁNOCE

Ve čtvrtek 22.12.2022

se konal na naší škole projektový den na téma Vánoční zvyky.

Zúčastnili se ho žáci druhého stupně. Příprava projektu probíhala po celý prosinec v hodinách pracovních činností, rodinné, výtvarné a hudební výchovy, přírodovědných praktik a také v hodinách anglického a německého jazyka. Dívky 7. ročníků upekly vánoční cukroví, žáci 6. tříd vytvořili betlémy z papíru, starší žáci vyráběli vánoční ozdoby, svícínky, všechny děti se učily koledy, a to nejen v českém, ale také v německém a anglickém jazyce.

Ve čtvrtek se děti sešly v tělocvičně, kde se konala výstavka z prací, které vytvářely v předešlých dnech. Kromě toho se  žáci seznámili s některými lidovými vánočními zvyky. Vyzkoušeli si pouštění lodiček z ořechů, krájení jablek, hod pantoflí. Dozvěděli se i o dalších zvycích, jako bylo třesení bezem, barborky, zdobení stromečku, úprava vánočního stolu a další.

Nakonec si všichni společně zazpívali nejznámější české koledy a píseň Rolničky nejen česky, ale také anglicky a německy.

Myslím, že si projekt všichni užili a naladili se na příjemnou vánoční atmosféru.

 

Lenka Krtičková, Olga Matějková

Tags :