MONDI

ENVIROMENTÁLNÍ PROJEKT

Naše škola díky Enviromentální výzvě Mondi Štětí

v roce 2022 získala finanční podporu na projekt ,,Pořízení vyvýšených záhonů pro environmentální výuku“. Žáci se hned aktivně zapojili, jak můžete vidět i na fotografiích. Jsme velice rádi, že se budou moci rozvíjet v dalších dovednostech a získávat nové znalosti.