DOPIS

DOPIS RODIČŮM

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu školního roku 2023 – 2024.

  1. září nastoupí do tří tříd naší školy 68 prvňáčků. Jsme rádi, že se podařilo udržet  nízký počet žáků v prvních třídách, o což se snažíme již několik let.

V pedagogickém sboru dochází ke změnám. Pedagogický sbor byl doplněn o paní učitelku Petru Vagnerovou, která jako výtvarnice přichází za paní učitelku Drobnou, která odchází učit na Gymnázium v Lounech. Dále přichází paní  učitelka Hana Krejčí, učitelka matematiky a chemie. Ta přichází za pana učitele Baráka, který odchází do důchodu. Další posilou sboru je paní učitelka Daniela Součková, která nahrazuje paní učitelku  Klekerovou, jež odchází ze školství. Posledním novým členem sboru se stává na částečný úvazek paní učitelka Martina Parmová, jež nahrazuje paní učitelku Vodičkovou. Posiluje se i okruh asistentů pedagoga, kdy nastupují asistentky pedagoga Sekerová a Valentová, a školní asistentkou, což je nová funkce, která na naší škole nebyla, se stává Anna Zemanová. Na Krabčické škole za paní vychovatelku Čápovou, která odchází do důchodu, přichází Daniela Fišerová. Věříme, že všechny paní učitelky, asistentky a paní vychovatelky se stanou skutečnými posilami našeho sboru.

Všechny investiční akce schválené zřizovatelem máme úspěšně zvládnuty či jsou těsně před ukončením. Podařilo se nám úspěšně dokončit výměnu asi 150 oken, byla rekonstruována jedna třída s novým typem osvětlení, byl vypracován projekt na změnu osvětlení v celé budově školy (v příštím roce bychom chtěli rekonstruovat tři třídy), došlo k vymalování některých prostor školy na všech budovách. Došlo k doinstalaci kamerového systému. Bohužel se nepodařilo dokončit rekonstrukci tělocvičny v Krabčické ulici. Museli být provedeny vícepráce, čekalo se na vyschnutí betonu. V současné době je palubovka položena a natírají se podlahy. Tělocvična bude předána zhruba v polovině září.

Jsme rádi, že školní rok bude moci začít bez omezení na obou budovách.

V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i soutěže a olympiády, besedy, exkurze, vycházky, výuka plavání, dva lyžařské výcvikové kurzy, soustředění sportovních tříd, návštěvy divadel.  Nadále budeme spolupracovat s Národním divadlem v Praze, s Rudolfinem a FOK. Po dobrých zkušenostech se chystáme nadále spolupracovat s podnikem Glazura, která nám pomáhá s činnostmi souvisejícími s volbou povolání.

Hlavním naším cílem je připravit děti co nejlépe na střední školy a učiliště. Jsme rádi, že naši žáci neměli vážnější problémy s přijetím na vybrané školy v minulém školním roce, kdy byl velký převis poptávky nad nabídkou. Proto nadále budeme sledovat výsledky našich absolventů na středních školách. Budou opět několikrát ročně probíhat schůzky s ředitelem roudnického gymnázia.

V letošním roce budeme znovu zapojeni do několika projektů, jimiž chceme zlepšit vzdělání žáků (inovativní vzdělávání, finanční gramotnost, výjezd do zahraničí, školení pedagogů). Od nového školního roku začneme s projektem OP JAK (bližší informace na stránkách školy). Budeme se snažit, aby projekty sice zpestřily výuku, ale aby vážně  nenarušily její průběh, proto jejich náplň a četnost budeme pečlivě vybírat.

Stále budou pokračovat školní pěvecké sbory Cvrčci a Poupata, do kterých paní učitelky i během školního roku přibírají nové zpěváčky. Školní rok  zakončíme 5. ročníkem Školympiády. Po letošní zdařilé besedě s dostihovým jezdcem Alanem Petrlíkem chceme zorganizovat besedu s vítězem Ligy mistrů Vladimírem Šmicerem.

Kromě vzdělávání chceme děti učit i věcem, které se z běžného života bohužel vytrácejí. Chceme učit děti, aby respektovaly jeden druhého, aby si navzájem  pomáhaly, aby si uměly naslouchat. Toto vše musí probíhat v úzké spolupráci s rodinou. Pokud škola a rodiče nemají stejný cíl, vznikají problémy, které nejvíce ubližují dětem.

Závěrem chci požádat rodiče, aby zvážili, zda je nutné jezdit na dovolené mimo období prázdnin. Chápeme, že v září jsou dovolené levnější, ale děti by měly vnímat  školu jako instituci s danými povinnostmi. Děti však budeme i nadále uvolňovat.  Pokud se během pobytu na dovolené bude psát čtvrtletní nebo jiná důležitá práce, napíší ji žáci po dohodě s učitelem v týdnu, kdy přijdou do školy.

Děvčata a chlapci, vážení rodiče, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych na závěr vyslovil přesvědčení, že nový školní rok bude úspěšný a že se nám ve vzájemné spolupráci podaří naplnit úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Do nového školního roku přeji všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody v osobním životě i ve škole a hlavně pevné zdraví.

 

Mgr.Bc. Jaroslav Král

Tags :