LUŽNÍ LES A 4.D

ŽÁCI 4.D V LUŽNÍM LESE

Žáci 4.D se v pondělí 28.3.

vypravili do lužního lesa. Počasí bylo nádherné, celý háj byl v plném květu a tak dětem nedalo moc práce plnit zajímavé úkoly. Určovali jsme rostliny, poslouchali ptáky, hledali stopy zvířat a poznávali vzájemné vztahy mezi nimi.