VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Tohoto hesla se drží žáci I.B.

V týdnu od 6. 6. do 9. 6. 2023 vyměnili třídu za sportoviště. Cvičili jen tak pro zábavu, navštívili své spolužáky z I.C na soustředění v Horních Počaplech a přidali se k nim na společnou  tělesnou výchovu. Na závěr týdne se zúčastnili výuky tenisu na tenisových kurtech v Roudnici n. L.
Všichni sportovali s velkým nadšením a elánem. Možná, že se mnozí zapojí i do činnosti některého roudnického sportovního klubu.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto projektu, zejména paní Anežce Vyšinské.