TECHMANIA

TECHMANIA SCIENCE CENTER PLZEŇ

Dne 6. října 2022 se žáci 9.B a 9.C

zúčastnili školní exkurze do Techmanie Science Center Plzeň. Tato exkurze se
uskutečnila v rámci projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraje.
Techmania se nachází v historických budovách plzeňské Škodovky. Stovky interaktivních exponátů představují
základní přírodní jevy a zákony, seznamují se světem vědy a techniky.  Expozice nalákaly k experimentování všechny
zúčastněné žáky i jejich pedagogický doprovod a všichni se vraceli domů spokojeni.