MATEMATIKA

TANDEMOVÁ MATEMATIKA

Čtyři kila, deset kilo, dvacet kilo, třicet kilo,
navážíme …….
Žáci 2. B a 2. C v rámci tandemové výuky matematiky si
 prakticky ověřovali učivo o jednotkách hmotnosti, délky a objemu. Naučili se zacházet s různými druhy vah, měřidly délky a objemu. Již se mohou stát prodavači …..