ORIENTAČNÍ BĚH

SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU

Ve středu 11.5.2022

se většina žáků naší školy zúčastnila v rámci tělesné výchovy oblíbeného dne WOD – světového dne orientačního běhu.

Tentokrát se akce konala v blízkosti naší školy, kolem Kratochvílovy rozhledny a jejím okolí. Většina žáků se velice těšila, jak si vyzkouší běh s mapou v terénu. Někteří to zvládli velice dobře, jiní zápasili s mapou a část byla schopna i zabloudit. Nakonec vše dobře dopadlo a největší odměnou pro všechny byl návrat do cíle.

Pro některé nová zkušenost a dokonce objevení nového sportu, který budou v budoucnosti rádi provozovat.