SOUSTŘEDĚNÍ SBORU

SOUSTŘEDĚNÍ SBORU CVRČCI

V pátek a v sobotu 6. a 7. 5.2022 proběhlo

na naší škole soustředění členů pěveckého sboru Cvrčci. Procvičovali jsme na něm repertoár na jarní koncert, který nás čeká 23.5. 2022 v Kulturním domě Říp.

Sešli jsme se v pátek v 8 hodin v hudebně a po počátečním rozezpívání se pustili do práce. Zopakovali jsme si jednotlivé hlasy k písničkám a v 10 hodin jsme repertoár nacvičovali za klavírního doprovodu paní učitelky Kolaříkové.

Ani odpoledne jsme nezaháleli. V dělených zkouškách jsme se naučili 4 nové písničky, které určitě využijeme na jarních vystoupeních.

Za odměnu po celodenní práci jsme si navečer opekli buřty u táboráku, který nám připravil pan ředitel. Protože bylo moc hezky, zahráli jsme si na hřišti různé hry a kolem půl osmé jsme se vrátili zpět do školy. Tam byla připravena hrůzostrašná stezka odvahy. Jejím cílem bylo projít všemi poschodími školy až do 5.B, kde nás čekal kostlivec, který držel fixy, jimiž jsme se museli podepsat na tabuli. Cesta byla opravdu hrozivá, číhala na nás strašidla, která vypadala děsivě. I když jsme tušili, že jsou to jen převlečení a namaskovaní osmáci, přesto v nás byla malá dušička. Všichni jsme ale stezku zvládli.

Noc jsme strávili celkem klidně ve staré tělocvičně a ráno hned po snídani jsme pokračovali v pilné práci. Procvičili jsme všechny písničky s doprovodem. Přišly si nás poslechnout i paní kuchařky, které nám chystaly oběd. Abychom si odpočinuli od zpívání, v jedné z přestávek jsme se vydali na zahradu hledat poklad, který tam ukryla paní učitelka Němcová. Každý z nás si nalezl balíček se sladkostmi, které jsme dostali za odměnu po poctivé práci.

Na závěr soustředění každý obdržel pamětní list a pak už jsme dostali výborný oběd – kuřecí řízek s bramborem.

Soustředění se vydařilo a paní učitelky Bendová a Matějková z nás měly radost. Poděkování patří také paním učitelkám Krtičkové a Němcové, které se o nás staraly, když jsme právě nezpívali.

Tags :