SOUSTŘEDĚNÍ

SOUSTŘEDĚNÍ SBORU CVRČCI

V pátek a v sobotu 11. a 12. listopadu 2022

proběhlo na naší škole pravidelné soustředění sboru Cvrčci, na kterém děti „pilovaly“ repertoár na vánoční vystoupení a koncerty, které je čekají na konci listopadu a v prosinci.

Kromě zpívání si také vpodvečer upekly buřty, čekala je tradiční strašidelná stezka odvahy po ztemnělé škole.

Malí zpěváčci mohli zhlédnout pohádku, kterou jim před spaním sehráli nejstarší členové sboru. V sobotu po škole hledali poklad, který sloužil jako odměna po usilovné práci.

Celá akce se velmi zdařila, udělali jsme spoustu práce a myslím, že jsme si i pobavili.

Velké poděkování patří paním učitelkám Lence Krtičkové, Haně Němcové a Aleně Kolaříkové, které nám po celou dobu pomáhaly. Díky také panu řediteli, který nám připravil ohníček na opékání buřtů a doprovodil některé vystrašené děti na stezce odvahy.

Olga Matějková, Ilona Bendová

vedoucí sboru