FÓRUM

ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZŠ JUNGMANNOVA

V úterý 9. 4. 2024 proběhlo na naší škole

ZŠ Jungmannova historicky první školní fórum v rámci
Národní sítě zdravých měst ČR. Cílem tohoto projektu je snaha zapojit mladou generaci do hledání
možností a námětů ke zlepšení kvality života nejen ve škole, ale i ve městě, kde žijí a studují.

 

Při této příležitosti naši školu navštívil zakladatel školních fór Mgr. Petr Hermann, celou akcí nás
provázela Ladislava Čelková, koordinátorka Zdravého města Roudnice n. L. Dále naše pozvání přijal
místostarosta Richard Červený , který se na závěr tohoto fóra vyjádřil k námětům na zlepšení kvality
života ve městě.

 

Školního fóra se zúčastnilo 30 žáků z 4. až 9. ročníku. Studenti byli náhodně rozlosováni do pěti
pracovních skupin. Poté si stanovili pravidla práce, rozdali role ve skupině a pustili se aktivně do
práce. Činnost byla rozdělena do tří bloků. V prvním bloku se řešily návrhy na vylepšení prostředí
školy. Žáci u stolů sepisovali na flipchartové papíry do dvou sloupců, co se jim ve škole líbí a naopak,
co by chtěli změnit a zlepšit. Ve škole jsou děti nejvíce spokojeni se skupinovými projekty,
mimoškolními akcemi, vybavením školy moderní technikou a školním parlamentem. Poté přednesli
návrhy,  v čem by se mohla škola zlepšit. Žáci s panem ředitelem podrobně rozebírali například
venkovní vybavení školy, vytvoření odpočinkové zóny ve škole, zámky na toaletách a větší výběr
pochutin v automatu. Zjistili tak, co je možné změnit hned a u čeho bude mít změna dlouhodobější
charakter.

 

Mezi jednotlivými bloky si děti mohly odpočinout a vyzkoušet si v aplikaci Quizizz malý
vědomostní testík týkající se naší školy a města. Nejlepší skupina byla oceněna drobnými dárky a
sladkou odměnou.

 

Po oddechové části podobně žáci udělovali pochvaly a výtky směrem k životu v našem městě.
Chválili například cyklostezku u Labe, sportovní a kulturní vyžití, roudnický zámek a jeho park, nový
skatepark. A co by naši nejmladší chtěli ve městě změnit? Konečně dostavit letní koupaliště, dále
postavit lehkou motokárovou trať a legální plochu na graffity.

 

Školní fórum se bude konat každoročně, na dalším fóru dostanou žáci zpětnou vazbu , co se za
následující rok s jejich podněty stalo a zda a jak byly řešeny. Všem pozvaným hostům děkujeme za
účast a již nyní se těšíme na příští školní fórum.

 

 

D. Jirásková, N. Drobná
(koordinátorky školního parlamentu)

Tags :