ŠETŘENÍ

ŠETŘENÍ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU PISA 2022

Na jaře 2022 byla naše škola vybrána

k účasti v hlavním šetření mezinárodního projektu PISA 2022 / Programme for International Student Assessment /. Jedná se o projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, kterého se účastní více než 85 zemí celého světa. V tomto, v pořadí již osmém cyklu testování, byla věnována pozornost matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti a přírodovědné gramotnosti. Testování se zúčastnili všichni žáci naší školy, kteří se narodili v roce 2006, jednalo se celkem o 37 žáků.

Dle výsledků zaslaných naší škole si tito žáci vedli opravdu dobře.

Průměrný bodový percentil v matematické gramotnosti všech škol byl 308 bodů, z toho základních škol 266 bodů. Naše škola získala 269 bodů.

Ve čtenářské gramotnosti byl bodový průměr všech testovaných škol 309 bodů, základní školy 269 bodů, naše škola dokonce krásných 327 bodů.

V oblasti přírodovědné gramotnosti byl průměrný bodový percentil všech škol 310 bodů, základních škol 271 bodů a naši žáci ho opět překonali celkovým průměrem 274 bodů.

Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce již jsou tito testovaní žáky středních škol, děkujeme jim alespoň touto cestou za vzornou reprezentaci na mezinárodním poli.