8. A 9. ROČNÍKY

SETKÁNÍ RODIČŮ A ŽÁKŮ

Vážení rodiče,

i v tomto školním roce pořádá naše škola a ZŠ K. Jeřábka setkání rodičů a žáků 8. a 9. ročníků se zástupci středních škol litoměřického okresu a okolí.
Letos se bude schůzka konat ve škole K. Jeřábka v úterý 25.10. od 15 do 17 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

Tags :