ŘEDITELSKÉ VOLNO

Oznámení  ředitelského  volna
Podle § 24 odst.2 Školského zákona ředitel  ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova rozhodl ze závažných důvodů vyhlásit  2 dny ředitelského  volna
v pátek 7.2. a v pondělí 10.2.2020.
Důvodem je vysoká nemocnost mezi žáky i v pedagogickém sboru a z toho vyplývající organizační problémy .

Toto rozhodnutí se týká i odloučeného pracoviště v Krabčické ul.

V případě, že se vám nepodaří zajistit dohled nad svým dítětem, je možné situaci řešit s vedením školy
na tel. 416 837317.

J. Král

Tags :