NAŠE ŠKOLA

PROJEKT NAŠE ŠKOLA

Žáci 4.B pod vedením paní učitelky Votavové

a za pomoci paní učitelek Novákové a Strádalové
projektově zpracovali v hodinách anglického jazyka téma „Naše škola“. Cílem bylo ústně prezentovat
zajímavé místo školy spolužákům za využití výpočetní techniky.