PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

POSUN TERMÍNU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY