PORADNY

PORADNY PRO MLUVNÍ CVIČENÍ 2020/2021

JUNGMANNOVA ULICE

KRÁBČICKÁ ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

MGR. NĚMCOVÁ HANA
NĚMCOVÁ VLASTIMILA

VEDOUCÍ PORADEN

MONIKA
KARASOVÁ

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 2020/2021

JUNGMANNOVA ULICE

KRÁBČICKÁ ULICE

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

Žáci pracují individuálně nebo ve skupinách dle doporučení školského poradenského zařízení.

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

Žáci pracují individuálně nebo ve skupinách dle doporučení školského poradenského zařízení.