PORADNY

PORADNY PRO MLUVNÍ CVIČENÍ 2020/2021

JUNGMANNOVA ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

MGR. NĚMCOVÁ HANA
NĚMCOVÁ VLASTIMILA

KRABČICKÁ ULICE

VEDOUCÍ PORADEN

KARASOVÁ MONIKA

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 2020/2021

JUNGMANNOVA ULICE

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

Žáci pracují individuálně nebo ve skupinách dle doporučení školského poradenského zařízení.

KRABČICKÁ ULICE

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

Žáci pracují individuálně nebo ve skupinách dle doporučení školského poradenského zařízení.

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS