PASOVÁNÍ

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

V pondělí 16.5.2022  naši prvňáčci

díky projektu na podporu čtenářské gramotnosti “Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka” byli v městské  knihovně Ervína Špindlera pasováni na “Rytíře řádu čtenářského”. Pasování proběhlo na sále knihovny, kde je pan král ve jménu  pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatelky a spisovatele, knihovnice a knihovníky, učitelky a učitele pasoval na čtenáře. Každý čtenář poklekl a slíbil, že bude mít v úctě slovo, ochraňovat knížky a statečně a čestně, jako pravý rytíř, se být za všechno dobré, co je v nich psáno. Za svůj slib si odnesl Pasovací glejt a tašku plnou odměn (knížku, barevné fixy, sladké bonbóny,…).

Byl to velký zážitek a všichni věříme, že knížky nás opravdu zaujmou a budou provázet celým naším studiem. Také se moc těšíme, až knihovna na podzim otevře po své velké rekonstrukci a my si půjdeme vypůjčit své první knihy z městské knihovny.