ANDERSEN

NOC S ANDERSENEM

Dříve, než nám klesnou víčka těsně před spaním,

uvidíme Večerníčka, jak se uklání,
pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou,
z kouzelných hromádek hází lístky pohádek maličkou ručičkou.

 

Žáci 1. B a 1.C společně prožili tradiční Noc s Andersenem, kterou pořádají knihovny na podporu
dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře,
Hanse Christiana Andersena.

Děti se proměnily v nám známého Večerníčka, malovaly a vyprávěly pohádky, dobývaly hrad, jako princ
Bajaja se pokoušely zneškodnit draka a putovaly lesem k babičce jako Červená Karkulka. Moc záviděly
broučkům Jana Karafiáta, kteří létají v noci a svítí lidem na cestu. Děti to zkusily také. Se svítícími
lucerničkami se vydaly na roudnickou Hlásku a z výšky se dívaly na noční Roudnici.
Unaveny po náročném dni ulehly v tělocvičně do spacáků a určitě se jim zdály pohádkové sny.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat paní Janě Novotné za pěkné povídání o H. CH. Andersenovi
a jeho pohádkách, paní Lucii Razákové za krásné magnetky, záložky do knih a diplomy k této noci. A
v neposlední řadě rodičům Vojty Mlezivy za dárek dětem v podobě ovoce.

 

Všichni se již těšíme na další ročník Noci s Andersenem.