MASOPUST

V pátek 24.2. první stupeň se celý den věnoval masopustu.

Už ráno jsme se oblékli do připravených masek a těšili se co nás bude celý den čekat.

 

Začali jsme nejdříve ve třídě, kde jsme si vysvětlili, co to je vlastně masopust, proč si o něm povídáme a přiblížili jsme si některé výrazy, které nám nebyly úplně jasné. Potom jsme vypracovávali pracovní listy, které opět byly zaměřené k masopustu. To vše jsme doplnili písničkami, říkankami a básničkami.

Po velké přestávce začal velký průvod po naší škole. Prošli jsme ji celou, až jsme dorazili do velké tělocvičny, kde se konala přehlídka masek. Ty byly opravdu povedené a bylo na co koukat. Po jejich přehlídce jsme měli rej masek – tancovali jsme, jak nejlépe jsme uměli.

Na závěr celého dne  jsme vše zhodnotili, vyhlásili nejlepší masku v každé třídě a už se těšíme na příští rok.