MASOPUST

MASOPUST V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

„Trubka troubí, vytrubuje,

s bubínkem nám oznamuje,

masopust zas přišel k nám ten rej masek dobře znám.“

 

Projektový den nazvaný „Zvyky a tradice – MASOPUST“ si udělali
v naší škole ve čtvrtek 16. 2. 2023 naši prvňáčci.

V rámci projektového vyučování si pověděli o masopustních zvycích, podívali se na pohádku
o této tradici, náplní projektu byla celá řada aktivit tematicky
spojených s oslavou masopustu. Po velké přestávce vše vyvrcholilo
maškarním karnevalem v tělocvičně. Zpívalo se, soutěžilo, tancovalo a
rozdávaly se i sladké odměny. Děti měly možnost získat nové
zkušenosti, přineslo jim to nejenom poznání lidové tradice, ale i
hodně radosti.

Celkový dojem byl příjemný a atmosféra v obou
třídách přátelská.