BASKETBALL

KROUŽEK BASKETBALU PRO 1. STUPEŇ

V úterý 27.9.2022 od 12.45 do 13.30 hodin

v malé tělocvičně začíná kroužek basketbalu!

Žádáme rodiče dětí, které se účastní prvního tréninku, aby dali dětem podepsanou přihlášku se souhlasem.

Děti, které navštěvují družinu budou  po ukončení tréninku převedeny zpět do družiny.

Oběd proběhne po  tréninku, ve 13.30 hodin.