KONCERT SBORŮ

JARNÍ KONCERT

V pondělí 23.5.2022 se uskutečnil jarní koncert

pěveckých sborů Poupata a Cvrčci. Každý ze sborů si připravil 8 písní, které zazpívaly plnému sálu KD Říp.  Jako hosté vystoupily děti z recitačního kroužku pod vedením paní učitelky Ivy Dybalové a malí zpěváčci z MŠ Písnička, které připravila paní učitelka Bendová.

Všechny sbory si zazpívaly také společnou písničku.

Vystoupení s dětmi nastudovaly vedoucí obou těles paní učitelky Ilona Bendová a Olga Matějková. Velmi pěkný klavírní doprovod zajistila paní učitelka Alena Kolaříková.