KAŠTÁNCI

KAŠTÁNKOVÝ TÝDEN

V prvním říjnovém týdnu měli všichni prvňáci svůj první projekt.

Žáci 1.A, 1.B i 1.C se zúčastnili projektu „Kaštánkový týden“, ve
kterém pozorovali podzimní přírodu, sbírali přírodniny a využívali je
při práci ve vyučovacích hodinách. Svou pozornost zaměřili zvláště na
kaštany. Ty využili například v matematice na počítání a porovnávání,
v českém jazyce z nich sestavovali již probraná písmena, v prvouce
poznávali strom a listy, které k nim patří, cvičili s nimi, vyťukávali
hudební doprovod, učili se o nich básničku a společně s listy i dalšími
přírodninami využili při výtvarném tvoření. Děti si užily hravý týden,
naučily se spoustu nových věcí a navíc zbylé kaštany, potěší v zimě
zvířátka.