STÁVKA

JEDNODENNÍ VÝSTRAŽNÁ STÁVKA

Vážení rodiče,

naše škola se 27.11. 2023 zapojí do výstražné stávky, kterou svolává Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.  Dovolte nám, abychom Vás informovali, proč se naše škola připojuje ke stávce vyhlášené na 27. listopadu 2023. Této stávky se zúčastní všichni zaměstnanci naší školy.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu.  Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání. Mohou rovněž ovlivnit samotné fungování škol.

 

V zájmu naší společnosti by mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.  To se z našeho pohledu neděje.

Důvodem vyhlášení stávky na naší škole jsou tyto čtyři body:

 

  • Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.
  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

  •  Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
  • Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.

Především cítíme potřebu vyjádřit naši podporu a solidárnost nepedagogickým pracovníkům, bez kterých by školy nemohly fungovat. Tyto platy mají být od příštího školního roku sníženy (tabulkový plat uklízečky je 18 870,- Kč hrubého, tedy 17 000,- Kč čistého příjmu).

 

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů.

 

 

Chtěli bychom Vás  požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

 

 

Zaměstnanci ZŠ Roudnice nad Labem Jungmannova 660

Tags :