PŘÍRODOVĚDA

HODINY PŘÍRODOVĚDY

Žáci z 5.C 

v hodinách přírodovědy ověřují své znalosti týkající se složení vzduchu a jeho vlastností.