HALLOWEEN

Žáci naší školy si užili Halloween,

který proběhl 31. října. Někteří z nich přišli v kostýmech, ale nebyli sami. I někteří učitelé se připojili a přišli v kostýmech.
Během velké přestávky proběhlo fotografování, kde odborná komise školního parlamentu vybrala tu nejpropracovanější masku.
Vyučující si pro žáky připravili strašidelné aktivity do hodin. V některých třídách si žáci užili i děsivé pokrmy a hororové tance.

Bylo to velmi zábavné a všichni si to užili.