DIVADLO

EXKURZE DO STAVOVSKÉHO DIVADLA

Přesně za měsíc od první divadelní exkurze

(19.10.2022) se naše třída
zúčastnila tvůrčí dílny ve Stavovském divadle.

Nejprve jsme si sedli do hlediště a prohlédli jsme si jej. Vedoucí exkurze nás
seznámili s tím, co se kde v této časti divadla nachází. Potom jsme ve skupinách
mohli samostatně procházet jednotlivé prostory a plnit zadané úkoly. Poznali
jsme třeba: kolik je míst k sezení v přízemí, jak vypadá stavovská lóže, kde se
nachází Mozartův salónek, co vše tvoří výzdobu divadla, kolik je schodů od
šatny až na 2. galerii.

Potom jsme se přesunuli do zkušebny. Tam jsme si postupně mohli
vyzkoušet některé divadelní profese (režisér, herec, jevištní technik, výtvarník,
kostymér). Na závěr jsme si všichni společně připravili krátkou scénku.
Čas, který jsme strávili v tomto divadle, nám velmi rychle utekl. Moc jsme si
to užili a líbilo se nám to.

Třída 8.A
Doprovod: L.Krtičková, O.Matějková