BEZPEČNÁ CESTA

DOPRAVÁČEK

V pátek 7.10.2022 třídy 2.B a 2.C

celý den usilovaly o získání svého prvního řidičského průkazu. Nejdříve žáci z obou tříd opakovali  veškeré své znalosti z oblasti dopravní výchovy.

Dále vytvořili svou bezpečnou dopravní cestu na velkém plakátě. Po vydatné svačině je čekala jízda zručnosti a na závěr museli bezchybně napsat dopravní test. Po jeho zvládnutí byli odměněni sladkou odměnou a získali vytoužený řidičský průkaz.