DOPIS RODIČŮM

Vážení rodiče.
rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu školního roku 2020-21. Loňský školní rok byl jak pro učitele, tak i pro děti a rodiče velmi složitý. Doufáme, že v letošním školním roce nedojde k zavírání škol, ale covid – 19 je stále mezi námi. Proto i v letošním roce bude provoz ve škole probíhat za zvýšených bezpečnostních opatření, se kterými bych Vás chtěl seznámit.
Provoz škol v letošním školním roce bude vycházet z „Manuálu MŠMT“, který slouží jako pomůcka při organizaci vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2020/2021.
Vnitřní směrnice ředitele školy, kterou jsem vydal 24.8.2020, konkretizuje opatření, která se budou týkat naší školy. Záměrem směrnice je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších aktivit v co největším rozsahu. Snažili jsme se výuku uspořádat tak, aby v případě nákazy šel do karantény pouze jeden ročník, u prvního stupně pak max. dva ročníky.
Zajistit výuku na druhém stupni tak, aby se nesetkávali žáci z ročníku mezi sebou, nelze.
Opatření týkající se výuky

Využití kmenových učeben bylo upraveno v maximálním rozsahu pro dané třídy. Výuka hudební výchovy, fyziky a přírodopisu se přesouvá do kmenových tříd, aby se uvolnil prostor a žáci se nemuseli přesouvat během přestávek do jiných učeben. K výuce Aj a dalšího cizího jazyka, kde jsou žáci přeskupeni podle zájmu a schopností, se budou využívat především kmenové třídy a jazyková učebna.

Vyučující si učebny nemohou vyměňovat (ani jednorázově pro speciální vyučování) .

Integrovaní žáci, kteří docházejí do smíšených skupin, obdrží u svého vyučujícího rozpis, ve které místnosti se bude účastnit „speciálně pedagogické péče“ a „pedagogické intervence“.

Žáci si o přestávkách mohou dojít na WC, jinak zůstávají ve třídě.

Automat v přízemí se nebude využívat.

Vstup cizích osob do školy bude jen v nejnutnějších případech. Cizí osoba vstupuje do školy vždy s rouškou. Ohlásí se ve vrátnici a vyčká příchodu učitele. Je dobré si návštěvu předem dohodnout.

Družina

Ve školní družině mohou být ve společných odděleních žáci prvních a druhých tříd.

Dále pak žáci třetích a čtvrtých tříd. Při ranní družině budou žáci druhých a třetích tříd v opačných prostorech třídy a budou mít roušku. Takto budou žáci vybaveni i při tvz. dohlídání.

Jídelna
V jídelně budou platit zvýšená hygienická opatření. Děti budou přiváděny k jídelně po třídách a učitelem postaveny do řady v odstupech/ročník v odstupu, ne žáci/. Žáci budou seznámeni, u kterých stolů budou obědvat. U těchto stolů budou obědvat vždy ve stejný den v týdnu. V tomto sektoru budou moci obědvat třídy jednotlivých ročníků. První a druhé třídy a třetí a čtvrté třídy mohou sedět ve společném sektoru /u společných stolů/. Před vstupem do jídelny si každý žák dezinfikuje ruce, v jídelně dostane tác s příborem, jídlo a pití na tác. Odchází na místo, kde se naobědvá. Okamžitě po obědě odchází ze školy nebo k vychovatelkám.
Cizím strávníkům se bude jídlo vydávat v určeném čase v přízemí kuchyně.
Úklid
Dle přílohy k vnitřní směrnici vedoucí uklízeček je určeno, kdo, kde bude čistit a dezinfikovat. Jazyková učebna, učebna chemie, obě učebny informatiky, kuchyňka, dílna, 3 tělocvičny budou v režimu častého dezinfikování v době, kdy se zde střídají ročníky.
Všeobecné pokyny.
Žáci prvních tříd mohou být první týden odváděni rodiči do tříd. Rodiče budou mít roušky.
První den žáci přichází do svých tříd a nemusí být přezuti. První den skončí vyučování po druhé vyučovací hodině. Pokud si chcete děti vyzvednout, počkejte na ně buď před nebo za školou.
Přeji nám všem pokud možno „ normální“ a klidný školní rok.

Mgr. Bc. Jaroslav Král

Tags :