EXKURZE

BOTANICKÁ ZAHRADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Pro žáky 7. ročníků

jsme zorganizovali výjezd na exkurzi do Botanické zahrady v Praze.

Žáci si prošli samostatně venkovní expozici a sledovali rozkvetlé květiny a stromy.
Ve skleníku Fata Morgana se každoročně v dubnu a v květnu koná výstava
živých exotických motýlů. Paní průvodkyně velice podrobně dětem vysvětlila,
jak se motýli líhnou z kukel a čím se živí. Viděli jsme jednotlivé fáze proměny
těchto živočichů. Pro některé žáky bylo jistě i velkým zážitkem to, že si přímo
na ně nějaký motýl sedl.

Exkurze se vydařila a splnila svůj účel.

 

 

Žáci 7. tříd, Ing. Kateřina Vaníčková, Mgr. Lenka Krtičková


Tags :