BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLE

Bezpečnostní opatření

V souladu s pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  vydávám následující opatření vedoucí ke zvýšené bezpečnosti žáků a dospělých ve škole.

 

INFORMACE PRO RODIČE:

 

Budova Jungmannova ulice:

 1. Do budovy školy žáci vstupují od 7,40 hod. bez doprovodu dospělých.
 2. Po  skončení vyučování žáci odchází hlavním vchodem. Na děti čekejte před školou nebo ve školním dvoře. (Děti mohou budovu obejít zahradou.)
 3. Zvažte nutnost Vašich návštěv v průběhu vyučování.
 4. Případné konzultace s vyučujícími si vždy dohodněte předem, nejlépe na dobu po vyučování.
 5. Během vyučování bude budova školy uzavřena, vpuštěni budete pracovníkem na vrátnici, kterému nahlásíte své jméno a důvod návštěvy. Ve vestibulu za hlavním vchodem je zvonek na vrátnici, kancelář či ředitelnu, videotelefon na ŠD (bude přemístěn).
 6. Školní družina – pokud dítě odchází hned po obědě, musí předat vychovatelce rodiči podepsaný lístek, že jde samo. Jinak rodiče počkají u zadního vchodu, až vyjde celá skupina.
 7. Žáci mají přísný zákaz vpouštět do školy jakoukoliv cizí osobu.

 

Budova Krabčická 505

 1. Do budovy školy žáci vstupují od 7,40 hod. bez doprovodu dospělých.
 2. Po  skončení vyučování žáci odchází zadním vchodem. Na děti čekejte před školou nebo ve školní zahradě.
 3. Zvažte nutnost Vašich návštěv v průběhu vyučování.
 4. Případné konzultace s vyučujícími si vždy dohodněte předem, nejlépe na dobu po vyučování.
 5. Během vyučování bude budova školy uzavřena, vpuštěni budete po zazvonění zaměstnancem školy, kterému nahlásíte své jméno a důvod návštěvy.
 6. Žáci mají přísný zákaz vpouštět do školy jakoukoliv cizí osobu.
 7. Školní družina používá zadní vchod, kde je umístěn zvonek.

 

Děkuji  za pochopení závažnosti situace.

 

Platnost opatření: od 1.12.2014

 

Mgr. Jaroslav Král, ředitel školy