ZMĚNA V ROZVRHU ODPOLEDNÍHO VYUČOVÁNÍ

Vzhledem k dopravní obslužnosti rozhodl ředitel školy
od pondělí 8.10.2018, podle §1 vyhlášky 48/2005 Sbírky, v základním vzdělávání,
o zkrácení přestávek mezi 6 a 7 , 7 a 8 vyučovací hodinou z 10 na 5 minut.
Sedmá hodina končí ve 14.20 hod., osmá hodina v 15.10 hod.
 
Jaroslav Král ředitel školy