ŽLOUTENKA TYPU A

Informace o rozhodnutí Okresní hygienické stanice Litoměřice.
Tímto škola informuje rodiče, že u matky našeho žáka ze třídy 2.B byla potvrzena žloutenka typu A.
Rodiče žáků 2.B budou podrobně seznámeni s příslušnými rozhodnutími pracovnicemi OHES.

  • zákaz tělesné námahy
  • zákaz navštěvování zájmových kroužků a navštěvování jiných kolektivů
  • vypuštění hodin Tělesné výchovy, výměna za jiný předmět

 

Žádáme rodiče, aby respektovali rozhodnutí OHES Litoměřice.

 
Další opatření školy pro třídu 2.B:

  • vymezení samostatného WC
  • pravidelná dezinfekce
  • samostatná návštěva jídelny – děti budou chodit na obědy mimo ostatní žáky
  • ŠD bude pro tyto děti ve třídě 2.B – III. patro po celou dobu

 
Ostatních žáků z jiných tříd se opatření netýkají.
 
J.Král, ředitel školy
 

Tags :