ŽLOUTENKA – UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ

Chtěli bychom tímto znovu informovat děti, rodiče i další veřejnost, že je potvrzeno pouze jedno onemocnění žloutenkou typu A u žáka třídy 2.B. Opatření pro tuto třídu budou platit do 13. dubna 2015.
 
Jakékoli jiné zprávy o dalších nakažených či nemocných žácích nebo učitelích se nezakládají na pravdě a šíří se jako nepodložené zprávy.
 
Pokud se náhodou objeví nové skutečnosti v této záležitosti, budeme o nich informovat na webových stránkách školy a v elektronické žákovské knížce.
 
J.Král – ředitel školy