ŽÁCI 7.B NAVŠTÍVILI NÁRODNÍ MUZEUM

Žáci 7. B navštívili v polovině října Národní muzeum,
 
kde byl pro ně připraven lektorovaný program Poznáváme Pantheon. V jeho rámci vyplňovali pracovní listy, seznámili se nejen s historií budovy Národního muzea, ale i s důležitými historickými událostmi, které ovlivnily české a československé dějiny.
Na závěr si mohli prohlédnout nově zrekonstruované prostory muzea a exponáty. Navštívili též výstavu o československých letcích, kteří bojovali za 2. světové války v RAF.
 
 
Mgr. K. Šindelářová