VZPOMÍNKA NA PERZEKUOVANÉ STUDENTY BĚHEM HEYDRICHIÁDY

V pondělí 19.6. jsme si připomněli 75 let,
co vtrhlo gestapo při vyučování na zdejší Reálné gymnázium a do Vyšší průmyslové školy a odvleklo do svého vězení v Malé pevnosti Terezín 68 chlapců a 13 dívek. I když většina z nich byla do půl roku propuštěna, dva na následky vězení zemřeli, devatenáct chlapců a jedna dívka bylo deportováno do koncentračních táborů, třináct se nedočkalo konce války.
Na naší škole (bývalé gymnázium) se sešli zástupci veřejnosti s Miroslavem Kubíkem a Robertem Bartefeldem, kteří věznění přežili.
Na úvod zazpíval dětský pěvecký sbor naší školy “Cvrčci” a po uvítání ředitele školy Mgr. Jaroslava Krále hovořil starosta města pan Vladimír Urban.
O tom, jak probíhalo zatčení, a o dalších osudech roudnických studentů promluvil badatel Filip Uzel.
Na závěr přednesla báseň žákyně deváté třídy K. Zöldová.

Tags :